Zakresy usług Zakładu Usług Komunalnych sp z.o.o w Ulanowie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ulanowie  świadczy usługi w zakresie :

Gospodarka odpadami:

• odbiór i zagospodarowanie odpadów.

• selektywna zbiórka odpadów

• odbiór odpadów niebezpiecznych (zużytego sprzętu rtv, agd, elektrycznego i   elektronicznego).

• wynajem pojemników KP 7, KP 10.

• wywóz nieczystości stałych i płynnych.

 

 

Gospodarka wodno – ściekowa:

• wydobycie i uzdatnianie wody.

• zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

• odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

Usługi transportowo-sprzętowe:

 

• usługi transportowe.

• usługi ładowarką oraz  koparko- ładowarka.

• usługi mini-koparką.

• usługi ładowarką teleskopową z wymiennym osprzętem( łyżka, widły, chwytak do bel).

• koszenie rowów poboczy nieużytków itp.

• wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

• zimowe utrzymanie dróg.

Dodaj komentarz