ZUK sp z.o.o Ulanów

37-410 Ulanów, ul. Lipnik 1

Zakresy usług Zakładu Usług Komunalnych sp z.o.o w Ulanowie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ulanowie  świadczy usługi w zakresie : Gospodarka odpadami: • odbiór i zagospodarowanie odpadów. • selektywna zbiórka odpadów • odbiór odpadów niebezpiecznych (zużytego sprzętu rtv, […]