OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie

Zawiadamia odbiorców wody w

Gminie Ulanów

Że od dnia 09.01.2019r., godziny 1000  do dnia 10.01.2019r., godziny 1400

w związku z poważną awarią głównej magistrali wodociągowej,

Może nastąpić przerwa w dostawie wody.

Prosimy o oszczędne korzystanie z wody w tym czasie, pozwoli to na  częściową dostawę wody mimo awarii.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy


USŁUGI

Zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

woda

Jest to działalność statutowa zakładu realizowana zgodnie z obowiązującym regulaminem. Aktualne ceny za wodę i ścieki a także wysokość opłaty przyłączeniowej podane są w cenniku

Roboty budowlane

z10985118qfot-shutterstock

Zakład wykonuje szereg robót budowlanych. Posiadamy sprzęt i wykwalifikowany personel. W szczególności możemy realizować projekty domów jednorodzinnych i innych małych obiektów budowlanych, chodników i placów (kostka brukowa), ogrodzeń i inne. Inna sferą jest wynajem sprzętu wraz z obsługą a dotyczy to w szczególności wynajmu koparko-ładowarki i zagęszczarki.

Przyłącza wodne i kanalizacyjne

Wykonujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne z powierzonych lub własnych materiałów. Wykopy możemy wykonywać zarówno ładowarką jak również ręcznie w zależności od potrzeb i warunków terenowych. Wykonujemy także zbiorniki zamknięte (szamba) z kręgów betonowych. Usługę wykonujemy kompleksowo tzn. zapewniamy wykonanie kręgów, transport, wykop, wykonanie zbiornika i przyłączenie go do instalacji.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

kanalizacja3

Wykonujemy instalacje wewnętrzne budynków kanalizacyjne oraz wodne w następujących technologiach: rury miedziane, rury stalowe ocynkowane, rury plastikowe zgrzewane.

Instalacje elektryczne

instalacje-elektryczne-2

Wykonujemy wszelkie instalacje elektryczne wewnętrzne przez uprawnionych pracowników. Usługę tę traktujemy przede wszystkim jako uzupełnienie i umożliwienie kompleksowego wykonania remontu budynku czy też mieszkania.

 

.